Asiakaspalaute

Asiakaspalaute

Oliko kyseessä:

SairausvastaanottokäyntiTerveystarkastus/työkykyyn liittynä käyntiMuu käynti (esim. tutkimuksiin liittyvä käynti kuten spirometria

Kävitkö:

TyöterveyslääkärilläTyöterveyshoitajallaTyöfysioterapeutillaTyöpsykologillaMuu käynti (esim. psykiatri)

Ajankohta

Anna palautetta rastittamalla mieleisesi vaihtoehdot:

Henkilökunnan asiantuntemus

hyvätyydyttävähuono

Palvelun sujuvuus

hyvätyydyttävähuono

Palvelun ystävällisyys

hyvätyydyttävähuono

Vastasiko käynti odotuksiasi

hyvätyydyttävähuono

Mikäli haluat että sinuun otetaan yhteyttä, ilmoita yhteystietosi:

Nimi:

Sähköposti