Henkilöstöhallinnan käsikirja

2. Seinäjoen työterveys

Organisaatiokaavio ja tehtävät

 Henkilöstöhallinnon Organisaatiorakenne 2020

Tehtävät

 • Toimitusjohtaja:
 • Johtava lääkäri:
 • Vastaavatyöterveyshoitaja:
 • Vastaavafysioterapeutti:
 • Palvelukoordinaattori, henkilöstöhallinto
 • Palvelukoordinaattori, taloushallinto

 

 

Henkilöstörakennetta kuvaavat taulukot ja keskeiset tunnusluvut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam molestie urna eros, eu porttitor purus blandit in. Sed eget dolor cursus metus sollicitudin euismod. Aenean quis nunc pretium, semper mi et, lobortis tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Fusce in lectus a est aliquam rutrum id vitae nisl. Nam hendrerit consequat ullamcorper. Phasellus libero arcu, sollicitudin placerat porta vitae, viverra eget neque.

Suspendisse ut luctus mi. Donec efficitur auctor metus et efficitur. Vivamus quam sapien, tempus gravida luctus nec, maximus vel urna. Quisque rutrum tortor quis ipsum iaculis placerat. Integer bibendum et mi eget bibendum. Cras non ligula egestas metus finibus consequat. Vestibulum tristique nisl dolor. Vestibulum in feugiat nunc.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Seinäjoen työterveydessä noudatetaan Seinäjoen kaupungin pääperiaatteita ja linjauksia.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma löytyy aaltonetistä:

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus

Savuton työpaikka

Seinäjoen Työterveyden toimipisteet ovat savuttomia.

 • Tupakointi on kielletty kaikkialla tupakkalain edellyttämillä tavoilla
 • Työpaikkojen sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, riittävän kauas (vähintään 3-5 m) rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin
 • Tupakointi on kielletty työaikana

Tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan tupakoinnin lopettamisessa 

Yhteistoiminta ja työsuojelu

Seinäjoen työterveys Oy:ssä yhteistoimintaryhmä sekä työsuojelutoimikunta on yhdistetty.

Työntekijän on noudatettava työturvallisuuden edellyttämää varovaisuutta. Hänen on ilmoitettava työnantajalle käytössään tai hoidettavinaan olevissa koneissa ja laitteissa tai työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista tai puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaara.

Muista, että välinpitämättömyytesi voi aiheuttaa työtapaturman sekä itsellesi, että myös työkavereillesi ja asiakkaille. Noudata esimiehen ja vanhempien työtovereittesi työturvallisuusohjeita ja käytä aina tarvittaessa henkilökohtaisia suojeluvälineitä ja suojaimia.

Työsuojeluorganisaatio

Työpaikkasi työsuojelupäällikkö on Anu Nurmela, p. 044-0554506.

Luottamusmiehinä Mari Toivonen sekä Susanna Niiranen.

Työsuojeluvaltuutettuja ovat Mari Toivonen sekä Susanna Niiranen.

 

Ensiapukaapit

Ensiapukaappien sisältö on laadittu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Lääkkeet eivät kuulu ensiapukaappiin; jokaisen työntekijän tulee pitää itsellään tarvitsemansa lääkkeet.

 

 

Palokalusto

Alkusammuttimien sijainti näkyy pelastussuunnitelman liitteenä olevista pohjapiirroksista. Niiden käyttöä pyritään opettamaan ja kertaamaan säännöllisin väliajoin (vähintään kerran kahdessa vuodessa) ja palolaitos tarkistaa alkusammuttimien kunnon säännöllisesti.

KIRKONKRANNI / LAPUA

Väestönsuojat

Väestönsuojat kaupungintalon ja virastotalon kellarikerroksessa sekä Framilla.

ONKO KIRKONKRANNISSA OMA VÄESTÖNSUOJA? LAPUA?

 

Yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta

Yhteistoimintamenettely on osa henkilöstöstrategiaa ja erityisesti välittömän osallistumisen muodoin voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin.

Yhteistoimintaryhmä kokoontuu vhintään 2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa.

Yhteistoimintaryhmässä tulee käsitellä vuosittain ainakin seuraavat asiat:

 • henkilöstön tehtäviin ja asemaan vaikuttavat muutokset esim. organisointi, henkilöstörakenne ja -määrä, työtehtävät, työtilat, laitehankkinnat
 • yhtiön työhyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja tyhy-toiminta
 • yhtiön toiminta- ja taloussuunnitelmat ja niiden vaikutuksen toimintaan
 • työ- ja lomavuorojen järjestelyt
 • koulutussuunnitelma ja kehittämistoiminta
 • työkuormituksen ja työsuojeluriskien arviointi
 • työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät, työssä jatkamista tukevat työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat
 • perehdytysohjelman ajantasaisuus ja työhönoton ohjeet
 • työsuojelutoiminta, työympäristön ja työyhteisön tilan kehittämistavoitteet ja toimenpiteet
 • viestintä

Muita käsiteltäviä asioita voidaan jakaa pitkin toimintavuotta, esimerkiksi alkuvuodesta/keväällä käsitellään edellisvuoden yhteenvetoa ja tavoitteiden saavuttamista, onnistumiset ja kehitettävät asiat sekä sairauspoissaolot, kartoitetaan toiveita talous- ja toimintasuunnitelmaan, kesäajan lomat sekä aikaan liittyvät työjärjestelyt.

Välittömän yhteistoiminnan toteuttamiseksi suositellaan esimerkiksi seuraavia muotoja:

 • kehityskeskustelu
 • esimies-työntekijäkeskustelu
 • työnohjaus
 • palautteen antaminen
 • varhaisen tuen keskustelu
 • tiedotustilaisuudet
 • koulutus- ja tiedotusluonteiset neuvottelutilaisuudet
 •  tiimit
 • osallistuminen kehittämisprojekteihin
 • työpaikkakokoukset

 

Yhteispalaverit sekä ammattiryhmien omat palaverit

Yhteispalaverit on tärkeä välittömän yhteistoiminnan muoto, se on yhteistoimintaa työpaikkatasolla. Työpaikkakokousten tarkoituksena on turvata henkilöstön osallistumismahdollisuudet ja tukea työyhteisön kehittämistä sekä parantaa työyksikön toimintaa. Sen tehtävänä on myös tukea johtamista. Työpaikkakokouksissa käsitellään työpaikan omia tai sitä sivuavia asioita. Kokouksessa sovitaan yhteisesti tärkeistä työyksikön toimintaa ja töiden järjestelyihin vaikuttavista asioista, jotka ovat henkilöstön kannalta merkityksellisiä.

Yhteispalavereissa käsiteltävät asiat:

 • xxx

Yhteispalaverit ovat yksikön normaalia toimintaa ja ne järjestetään työaikana sekä niitä järjestetään säännöllisesti.

Yhteispalaverien lisäksi yhtiössä pidetään kuukausittain ammattiryhmien omia palavereita, joissa käsitellään ko. ammattiryhmään liittyviä asioita.

Syrjinnän kielto sekä työssä häirinnän ehkäisy ennakolta

Seinäjoen työterveydessä noudatetaan Seinäjoen kaupungin pääperiaatteita ja linjauksia.

Syrjinnästä lisätietoa: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus/syrjinta

Epäasialisesta kohtelusta lisätietoa: https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/epaasiallinen-kohtelu

Henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämisen toimintaohje työpaikoilla

Työ ja työtoverit antavat normaalissa tilanteessa meille voimavaroja jaksamiseen työpäivän aikana. Pahimmillaan henkinen väkivalta estää tämän ja loputkin voimavarat kuluvat ahdistuksen voittamiseen.

Henkinen väkivalta heikentää työyhteisön toimivuutta ja kasvattaa henkilöstön psyykkistä ja fyysistä sairastumisriskiä. Henkilöstön ikärakenteesta johtuen henkinen väkivalta työpaikalla lisää ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymistä ja pakoa työelämästä.

Siksi sekä työnantajalle että työntekijöille on tärkeää estää jo ennakolta henkistä väkivaltaa. Siihen on myös puututtava päättäväisesti.

Henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämisen toimintaohje työpaikoilla (KAUPUNGIN OHJE -linkki pdf dokumenttiin?).

Henkilöstöhallinnan käsikirja