Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Työterveyspainotteinen sairaanhoito eroaa painotuksiltaan perusterveydenhuollon sairaanhoidosta muun muassa seuraavien ominaispiirteidensä mukaisesti:

1. Työntekijöiden ja työpaikkojen tarpeet huomioidaan sairaanhoidon järjestelyissä 
2. Sairauksien työperäisyys arvioidaan työlääketieteellisen osaamisen pohjalta
3. Yksilön työ- ja toimintakykyä tuetaan vaikuttamalla paitsi yksilöön itseensä, myös työhön ympäristöineen sekä työyhteisöön  (työn vaatimusten ja työn muokkausmahdollisuuksien huomioiminen, työntekijän omien käsitysten ja motivaation selvittäminen sekä työyhteisön tilanteen huomioon ottaminen)

Työterveyspainotteisen sairaanhoidon tavoitteena on hyvän hoidon varmistaminen, tarvittavaan hoitoon ohjaaminen sekä työntekijöiden työkyvyn ja hyvinvoinnin seuranta ja tukeminen yhteistyössä työnantajan kanssa.