Yrittäjä

Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjän työterveyshuolto on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Työterveyshuollon palvelut auttavat ylläpitämään ja parantamaan työkykyäsi, ehkäisemään työperäisiä sairauksia ja ohjaa Sinut tarvittaessa kuntoutukseen. Hyvä terveys on tärkeä osa työn laatua. Työterveyshuolto tukee Sinua työssä jaksamisessa sekä ehkäisee työperäisiä sairauksia. Saat halutessasi yksilöllistä apua henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen. Lisäksi työterveyshuolto järjestää tarvittaessa myös ryhmätoimintaa.

Mikäli toimit maatalousyrittäjänä, työterveyshuolto neuvoo mm. miten ehkäistä ja hoitaa työstä johtuvia selkä-, niska- ja nivelvaivoja sekä muita työperäisiä sairauksia. Työterveyshenkilöstö ja maatalouden asiantuntija auttavat kehittämään tilasi työoloja ja tukevat kunnon ylläpitämisessä. Lisäksi työterveyshenkilöstö opastaa Sinua mm. työilmaan liittyvissä asioissa. Maatalouden tilakäynneillä ja terveystarkastuksissa maatalouden oloihin erikoistunut työterveyshenkilöstö auttaa löytämään työtäsi helpottavia ratkaisuja. Tarvittaessa voit käyttää työfysioterapeutin asiantuntemusta työolojen kehittämisessä ja kuntoutumisessa. Tilakäynneillä työterveyshoitaja ja/tai – lääkäri selvittävät työolojasi yhdessä maatalouden asiantuntijan kanssa. Lisäksi työterveyshenkilöstö selvittää tapaturmavaaroja ja tekee ehdotuksia niiden välttämiseksi. Tilakäynti tehdään joka neljäs vuosi.

Kuinka työterveyshuolto toimii?

Ennen kuin hankit työterveyshuollon palveluja, Sinun täytyy sopia työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa palvelujen järjestämisestä ja sisällöstä. Työterveyshuollon toiminta perustuu työpaikkaselvitykseen, jossa työterveyshuolto selvittää työn ja työpaikan olosuhteet sekä arvioi niiden terveydellistä merkitystä.

Ehkäisevä työterveyshuolto:

  • Työterveyshoitaja ja/tai lääkäri tutustuu työpaikan olosuhteisiin ja työhön työpaikkaselvitysten avulla ja samalla kartoitetaan työolosuhteita.
  • Työterveyslääkäri ja -hoitaja voivat tehdä terveystarkastuksia ja ohjata tarvittaessa esimerkiksi laboratoriotutkimuksiin.
  • Terveystarkastuksissa työterveyslääkäri ja/tai – hoitaja arvioivat myös kuntoutuksen ja muiden työkyvyn tukitoimenpiteiden tarvetta.

Työterveyshuollon kustannukset

Yrittäjä:

Työterveyshuollon kustannuksista on mahdollista hakea Kelasta korvauksia. Tämä edellyttää, että Sinulla on yrittäjäeläkevakuutus (YEL). Vuoden 2018 alusta korvausta voidaan myöntää myös, jos vakuutus on työkyvyttömyydestä johtuen päätetty yrittäjän ollessa kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä. Lisäksi Sinulla on oltava voimassa oleva työterveyshuoltosopimus, työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä työpaikkaselvitys tehtynä.

Maatalousyrittäjä

Työterveyshuollon tekemät tilakäynnit ja työolohaastattelut ovat maatalousyrittäjille maksuttomia. Lisäksi Kela korvaa osan työterveyshuoltoosi liittyvistä matkakustannuksista. MYEL- vakuutuksen piiriin kuuluvana maatalousyrittäjänä maksat vain 40% seuraavista kustannuksista:

  • työterveyshuoltoon kuuluvat terveystarkastukset ja laboratoriokokeet
  • työterveyshuollon suosittelema ensiapuvälineistö ja EA–koulutus
  • työterveyshuollon järjestämä työkykyä ylläpitävä toiminta

Maksut ovat tuotantokustannuksina vähennyskelpoisia maatalousverotuksessa.

Työterveyshuoltoon liittyessäsi saat MATA-vakuutusmaksuusi 20%:n alennuksen. Edun saaminen edellyttää, että työterveyshuollon tilakäynti tehdään joka neljäs vuosi.

Yrittäjien sekä maatalousyrittäjien Kelan maksettavien korvausten enimmäismäärät löytyvät Kelan sivulta.

Lisätietoa yrittäjien työterveyshuollosta

Vastaanottoaikojen peruminen ja siirtäminen

Otathan yhteyttä ajanvaraukseemme p.06-2410 2310