Henkilöstöhallinnan käsikirja

1. Johdanto

1. Johdanto

Käsikirja on kirjoitettu henkilöstön toiminnan tueksi siten, että sieltä löytyy menettelytapoja ja ohjeita oman työn ja toiminnan tueksi. Käsikirja tukee esimiestyötä, antaa tietoa henkilöstölle työehtosopimusten soveltamiskäytännöistä sekä toimii osana perehdytystä.

Seinäjoen Työterveys Oy:n henkilöstöhallinnon käsikirja on Sinua varten. Käsikirja on paikallaan, kun olet aloittamassa uutta työtä tai tehtäväsi muuttuu. Henkilöstöhallinnon käsikirja on erinomainen apu moniin tilanteisiin työelämässä ja se antaa yleiskuvan henkilöstöhallinnon linjauksista työn eri osa-alueilla sekä käytännön toimista.

Henkilöstöhallinto vastaa erilaisista henkilöstöön liittyvistä käytännön tehtävistä sekä lakisääteisistä asioista organisaatiossa. Keskeistä on myös henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen sujuviksi ja vaikuttaviksi.

Henkilöstöhallinnon keskeisempiä tehtäviä ovat henkilöstösuunnittelu ja –hankinta, työsuhdeasiat, työn organisointi ja arviointi, henkilöstön kehittäminen, työympäristö, työhyvinvointi ja työsuojelu. Henkilöstöhallinto toteuttaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa varhaisen tuen ja ammatillisen kuntoutuksen mallia, jonka tarkoituksena on tukea ja varmistaa työtehtävistä selviytyminen työ-uran kaikissa vaiheissa.

Seinäjoen Työterveys Oy noudattaa pitkälle Seinäjoen Kaupungin henkilöstöhallinnon linjauksia ja siksi henkilöstölle tarpeellista lisätietoa löydät myös Aaltonetistä kohdasta Henkilöstö. Henkilöstöhallinnon käsikirjaan liittyvistä palautteista ja muista tarpeista voi ilmoittaa Henna-Maija Koivistolle (Palvelukoordinaattori, Henkilöstöhallinto) puh. 044 700 3719 tai henna-maija.koivisto@seinajoki.fi.

 

 

Henkilöstöhallinnan käsikirja