Työntekijälle

 

Terveystarkastukset

Terveystarkastukset toteutetaan kunkin työpaikan kanssa tehdyn työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan ja ne ovat osa työterveyshuollon kokonaisuutta. Niiden tavoitteena on:

  • työperäisten sairauksien tai oireiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
  • terveyden, työ- ja toimintakyvyn sekä voimavarojen arviointi, edistäminen ja ylläpitäminen
  • tietojen hankkiminen työstä, työolosuhteista ja työyhteisön toimivuudesta
  • tietojen antaminen työhön liittyvistä terveysvaaroista ja -haitoista sekä henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta niiden välttämiseksi
  • mahdollisimman varhainen hoito- ja kuntoutustarpeen selvittäminen

Terveystarkastusta edeltävästi täytetään Terveys ja työkyky-lomake.

Lataa terveystarkastuslomake täältä

Psykososiaalinen kuormitus-kysely

Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologi toimii tarvittaessa työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan pyynnöstä asiantuntijana. Työterveyspsykologi osallistuu tarvittaessa työpaikkaselvityksiin ja voi olla mukana työpaikan ongelmatilanteita käsittelevässä neuvottelussa. Hän toimii muutenkin yhteistyössä muun työterveyshuollon ja työpaikkojen kanssa.

Psykologi arvioi työn psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä sekä yksilö- että työyhteisötasolla. Yksilövastaanotoilla annetaan tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Psykologi osallistuu myös vajaakuntoisen työssä selviytymisen seurantaan ja tarvittaessa työkyvyn arviointiin.

Psykologin vastaanotolle tullaan joko työterveyslääkärin tai -hoitajan lähettämänä.

Työfysioterapeutti

Työfysioterapeutti toimii tarvittaessa työterveyslääkärin  ja työterveyshoitajan pyynnöstä asiantuntijana. Työfysioterapeutti osallistuu työpaikkaselvityksiin, tarvittaessa työpaikan ergonomisten tekijöiden suunnitteluun ja arviointiin, työn fyysisten kuormitustekijöiden selvittämiseen ja arviointiin sekä näihin toimiin liittyvien toimenpide-ehdotusten laatimiseen.

Ergonomista kartoitusta varten tarvitaan työpaikan esimiehen suostumus. Työpaikalla käynnit sovitaan työpaikan oman työterveyshoitajan kanssa.

Yksilö- ja ryhmätasolla työfysioterapeutti antaa tietoa, neuvoo ja ohjaa fyysisen kunnon hoitamiseen. Työfysioterapeuttia käytetään myös vajaakuntoisen työssä selviytymisen seurantaan ja edistämiseen.

Asiakas ohjataan tarvittaessa työfysioterapeutin vastaanotolle työterveyslääkärin tai -hoitajan toimesta.

Työfysioterapeutin suoravastaanotolle voi varata ajan tuki- ja liikuntaelinongelmissa ilman erillistä lähetettä. Suoravastaanottokäynti (ensimmäinen käynti) sisältää hyvän kliinisen tutkimisen, informoinnin, ohjauksen lääkkeettömään kivun hoitoon, omatoimiseen harjoitteluun ja tarvittaessa käsikaupasta saatavien kipulääkkeiden käyttöön sekä sairauspoissaolotarpeen arvioinnin. Suoravastaanotossa kiinnitetään erityistä huomiota työkyvyn ja työhön paluun tukemiseen, jonka vuoksi ensikäynnin jälkeen työfysioterapeutti voi tarvearvion perusteella pyytää seurantakäynnille (toinen käynti) vastaanotolle sekä antaa työn ja työolojen arvioon perustuvaa työkykyä edistävää neuvontaa ja ohjausta asiakkaan työpaikalla

Lääkärin vastaanotto

Työterveyslääkärit ottavat vastaan klo 8.00—15.00. Kaikki lääkäreiden vastaanottoajat annetaan ajanvarauksen perusteella etukäteen. Vastaanotoilla hoidetaan terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseen, sairauksiin ja kuntoutukseen liittyviä asioita sekä arvioidaan työhön sopivuutta.

Äkillisiä sairaustapauksia varten on joka päivälle varattu normaaleja vastaanottoaikoja lyhyempiä päivystysaikoja. Päivystysaikoja voi varata päivittäin klo 7.30 lähtien puhelimitse.

Ajanvaraus puhelimitse:

Kirkonkranni p. 06 2410 2310 ma-to klo 7.30–15.45 ja pe klo 7.30–14.15

Lapua p. 06 2410 2310 ma-to klo 7.30–15.30 ja pe klo 7.30–13.45

 

Työterveyshoitajan sairausvastaanotto

Työterveyshoitajan 10min sairausvastaanoton ajoille voi varata aikoja puhelimitse (06 2410 2310). Sairausvastaanotto on tarkoitettu äkillisten sairauksien hoidontarpeen arviointiin ja ohjaukseen.

Työterveyshoitajan 10min sairausvastaanotolla voidaan tehdä tarkennettu hoidon tarpeen arvio ja ohjaus esimerkiksi akuuteissa infektioissa sekä arvioida lyhytkestoisen sairauspoissaolon tarvetta.

Työpaikan omalle työterveyshoitajalle varataan aika työkyvyn tukeen ja seurantaan, työn kuormitukseen sekä työpaikan olosuhteisiin liittyvissä asioissa (esim. sisäilma-asiat, poikkeavat kuormitustilanteet). Työtehtävien edellyttämät rokotukset hoidetaan toimintasuunnitelman mukaisesti terveystarkastusten yhteydessä.

Toistuvia kontrolleja edellyttävien pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta toteutuu muissa terveydenhuollon yksiköissä. Työterveyshuollon tehtävänä on ottaa kantaa työkykyyn sairauspoissaolon pitkittyessä.

Laboratorio ja röntgen

Laboratoriot:

Laboratoriotutkimuksiin tulee varata aika joko sähköisesti www.hyvis.fi tai puhelimitse 06 415 8813 klo 12–15.

Keskussairaalan laboratorio, Y-talo
Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki
avoinna ma ja ke-pe klo 7–15, ti klo 7.00–19.30

Ylistaron terveysaseman laboratorio
Västilänkuja 10, 61400 Ylistaro
ma, ke ja pe klo 7.15–12.00

Peräseinäjoen terveysaseman laboratorio
Keikulinkuja 1, Terästalo, 61100 Peräseinäjoki
ma ja to klo 7.15–12.00

Isonkyrön terveysaseman laboratorio
Härkäkiventie 36, 61500 Isokyrö
ma, ti ja to klo 7.15–12.00

Lapuan terveyskeskuksen laboratorio
Sairaalantie 3, 62100 Lapua
ma-pe klo 7.00–12.00

Röntgen:

Y-talon röntgen
Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki
Ajanvaraus työterveyden kautta p. 06 425 5355

Lapuan terveyskeskuksen röntgen
Sairaalantie 3, 62100 Lapua
Ajanvaraus työterveyden kautta p. 06 425 577

Omahoidon palvelut

Voit halutessasi tehdä sähköisen, maksuttoman terveystarkastuksen, joka antaa sinulle terveystarkastusraportin omasta terveydentilastasi. Voit tarkastella mm. eliniän ennustettasi ja mahdollisia sairastumisriskejä.

Linkki sähköiseen terveystarkastukseen

Työterveyslaitos on julkaissut työkalun työkyvyn ennustamiseen. Työkalu kertoo, kuinka suuri riski työntekijällä on menettää työkykynsä seuraavan 10 vuoden sisällä. Työkalulla voi myös arvioida, miten esimerkiksi elintapojen muutokset vaikuttaisivat tuleviin terveisiin työvuosiin.

Linkki työkaluun Työkyvyn ennuste

Lomakkeet

Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus

Potilaan ollessa tyytymätön saamaansa hoitoon, sen laatuun tai hoitoon liittyvään kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen.

Potilastietorekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Vastaanottoaikojen peruminen ja siirtäminen

Otathan yhteyttä ajanvaraukseemme p.06-2410 2310