Vastaanotot ainoastaan ajanvarauksella puh. 06-2410 2310.

Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja lyhyen sairausloman arviointi ensisijaisesti puhelimitse / etänä.

Työterveyshuoltoa yhdessä!

Tuotamme työpaikoille laadukkaita työelämän kehitystä, henkilöstön hyvinvointia ja työkyvyn ylläpitoa tukevia työterveyshuoltopalveluita. Toimimme asiakasyritystemme kumppanina ja määrittelemme palvelutarpeet yhdessä, asiakkaiden tarpeita kuunnellen.

Tavoitteellista ja kannattavaa  työterveyshuoltoa tarjoaa kolme toimipistettämme: Kirkonkranni Seinäjoen keskustassa, Isonkyrön terveysasemalla ja Lapuan yksikkö Sairaalantiellä.

Ajankohtaista

PALVELUMME 22.5.2024 alkaen

TYÖTERVEYSHOITAJAN SAIRAUSVASTAANOTTO

Työterveyshoitajan sairausvastaanotolla tehdään äkillisten sairauksien tarkennettua arviointia ja ohjausta.

Työterveyshoitajien sairausvastaanottoajat annetaan pääsääntöisesti hoidon tarpeen arvion perusteella mutta osa ajoista on varattavissa suoraan nettiajanvarauksesta. Nettiajat on tarkoitettu lyhytkestoisten asioiden hoitoon. Huomioithan omailmoituspäivien ensisijaisen käytön sairauslomatapauksissa.

TYÖPAIKAN NIMETTY TYÖTERVEYSHOITAJA

Työpaikan nimetty työterveyshoitaja seuraa terveyttä ja työkykyä sekä tukee työn kuormitustilanteissa ja työpaikan olosuhteisiin liittyvissä asioissa.

Työterveyshoitaja ohjelmoi sekä toteuttaa toimintasuunnitelmien mukaiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit sekä työtehtävien edellyttämät rokotukset tavoitteenaan työkykyä haittaavien sairauksien tai oireiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy. Terveystarkastukset tehdään pääsääntöisesti vastaanotolla työterveyden toimipisteissä, mutta työterveyshoitajan kanssa ennalta sovittuna etävastaanotto on mahdollinen. Sähköisen asioinnin kautta pystyy viestittelemään kiireettömissä asioissa suoraan nimetylle työterveyshoitajalle mieltä painavista asioista.

TYÖFYSIOTERAPEUTTI

Työfysioterapeutti antaa tietoa, neuvoo ja ohjaa fyysisen kunnon hoitamiseen sekä arvioi ja tukee vajaakuntoisen työssä selviytymistä.

Työfysioterapeutti osallistuu työpaikkaselvityksiin, tarvittaessa työpaikan ergonomisten tekijöiden suunnitteluun ja arviointiin, työn fyysisten kuormitustekijöiden selvittämiseen ja arviointiin sekä näihin toimiin liittyvien toimenpide-ehdotusten laatimiseen. Työfysioterapeutin vastaanotolle pääsee hoidon tarpeen arvion kautta mutta osa ajoista on varattavissa myös suoraan nettiajanvarauksesta.

TYÖTERVEYDEN LÄÄKÄRIPALVELUT

Työterveyden lääkärit hoitavat terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseen, sairauksiin ja kuntoutukseen liittyviä asioita sekä arvioivat työkykyä.

Työterveyden lääkäreiden vastaanottoajat annetaan pääsääntöisesti hoidon tarpeen arvion perusteella mutta osa etälääkäreiden ajoista on varattavissa suoraan nettiajanvarauksesta. Toteutamme lisäksi sairaanhoidollista lääkäritoimintaa yhteistyössä Lääkärisi Oy:n kanssa akuuteissa lyhytaikaisissa vaivoissa. Huomioithan omailmoituspäivien ensisijaisen käytön sairauslomatapauksissa.

TYÖTERVEYSPSYKOLOGI

Työterveyspsykologi arvioi sekä yksilön psyykkistä työ- ja toimintakykyä että työn psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden vaikutusta yksilön työkykyyn. Työterveyspsykologi toimii yhteistyössä muun työterveyshuollon ja työpaikkojen kanssa ja osallistuu tarvittaessa omalta osaltaan työyhteisöjä koskeviin tilanteisiin. Hänelle ohjaudutaan työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan kautta.

MUITA HUOMIOITAVIA ASIOITA

Toistuvia kontrolleja edellyttävien pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta toteutuu muissa terveydenhuollon yksiköissä. Työterveyshuollon tehtävänä on ottaa kantaa työkykyyn sairauspoissaolon pitkittyessä. Sairauspoissaolotapauksissa kannustetaan omailmoituspäivien käyttöön sairauden alkupäiville työpaikan ohjeistuksen mukaisesti.

Laboratorion ajanvaraukseen tästä linkistä

RESEPTIEN UUSINTA

Omakanta-palvelun kautta voit jättää reseptien uusimispyynnön. Lisäksi Omakanta-palvelusta näet omat hoitotietosi ja tutkimustuloksesi. Ennen reseptin uusintaa sinun tulee tarkistaa, että työnantajallasi on voimassaoleva sairaanhoitosopimus Seinäjoen Työterveys Oy:n kanssa.

Lääkkeitä, joita ei uusita:

  • Kuuriluonteiset lääkevalmisteet, esimerkiksi antibiootit, yskänlääkkeet, silmätipat
  • Muualta kirjoitetut lääkemääräykset. Pitkäaikaissairauksien lääkkeet, joiden hoitovastuu on sovittu olevan terveyskeskuksessa tai muualla.
  • Hormonilääkkeet

Verenpainelääkereseptin uusimisen edellytyksenä on viikon kotimittaukset ja tulosten toimittaminen työterveyshuoltoon.

Mikäli lääkäri katsoo, että vastaanottokäynti on tarpeen lääkehoidon selvittämiseksi, ei reseptiä uusita, vaan sinuun ollaan yhteydessä.

Uusimispyynnön voit tehdä reseptistä, jolla on jo ostettu lääkettä ja joka on määrätty enintään 16 kk sitten.

Reseptin uusiminen tapahtuu kahdeksan arkipäivän aikana.

Chat-vastaanotto

Voit hoitaa terveyteesi liittyviä asioita tietoturvallisesti, joustavasti ja nopeasti Chat-palvelussa. Palvelussa pääset lääkärin etävastaanotolle arkisin 8-20 ja viikonloppuisin 10-16.

Pääset kirjautumaan Chat-palveluun tästä

Seinäjoen Työterveys Oy:n videovastaanotto

VIDEOVASTAANOTTOAJAN VARAAMINEN:
Monia asioita voidaan hoitaa videoyhteyden välityksellä ilman terveydenhuollon ammattihenkilön ja potilaan fyysistä kohtaamista.

Näin videovastaanotto toimii:
Soita ajanvaraukseemme 06 24102310
Ajanvarauksen yhteydessä hoitaja haastattelee ja sen perusteella arvioidaan onko asiasi hoidettavissa etävastaanoton videovastaanotolla vai tarvitaanko vastaanottokäynti.

Tuettu tekniikka:
Windows, Apple Mac -tietokoneet sekä Android-älylaitteet
Selain: Chrome (suositus), Firefox tai Edge
Apple mobiililaitteet
Selain: Safari

 

Aika varattuna, kirjaudu tästä

Vastaanottoaikojen peruminen ja siirtäminen

Otathan yhteyttä ajanvaraukseemme p.06-2410 2310