Työterveysyksikön toiminnan suunnittelu ja johtaminen

Työterveysyksikön toiminnan suunnittelu ja johtaminen 

Työterveyshuollon strategia 2020 – 2022????

 

 Työterveyspalvelujen suunnittelu voidaan jakaa strategiseen ja operatiiviseen suunnitteluun. Strategisen suunnittelun tavoitteena on määritellä ja jatkuvasti tarkistaa organisaation perustehtävää, toiminta-ajatusta ja visiota. Strateginen suunnittelu pyrkii vastaamaan kysymykseen, tehdäänkö organisaatiossa oikeita asioita. Asiakkaan tarpeiden määrittely ja päätökset ennaltaehkäisevästä toiminnasta sekä hoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä ovat strategista suunnittelua.

Strateginen suunnittelu toimii pohjana operatiiviselle suunnittelulle, jossa keskitytään löytämään oikeat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat. Strateginen suunnittelu käynnistyy määrittämällä toiminta-ajatus, arvot ja visio. Näiden pohjalta lähdetään tarkastelemaan, kenelle palveluja on tarkoitus tuottaa, mitä palveluja ja miten ne tuotetaan ja miten yksikön osaamispääomaa kehitetään. Vastaukset näihin kysymyksiin luovat strategisen suunnittelun perustan. Sisäiset kehittämistarpeet nousevat asiakaspalautteista ja itsearvioinneista, ulkoiset uudistuvasta lainsäädännöstä ja kansallisista linjauksista sekä työterveyshuollolle palvelujärjestelmänä asetetuista odotuksista.

Strategisen suunnittelun avulla ylin johto ohjaa toimintaa. Siihen sisältyvät visio ja pitkän aikavälin tavoitteiden asettaminen, resursseihin liittyvät valinnat ja niiden kohdentaminen, toimintatapojen valinta ja toimintasuunnitelma.