Työterveyshuoltosopimus

Työterveyshuoltosopimus

LÄHTÖTIEDOT

TTH-lainsäädäntö
Hyvä työterveyshuoltokäytäntö
Hinnasto

 VAIHEET 

1. Työnantajan yhteydenotto palvelukoordinaattoriin joko puhelimitse, sähköpostilla tai ilmoittautumislomakkeella. Työterveyshuollon sisällöstä ja toimintamahdollisuuksista keskusteleminen ja informoiminen. Tarvittaessa lähetetään lisätietoa työterveyshuollon sisällöstä (Työterveyslaitoksen opas: Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä– OPAS PIENTYÖPAIKOILLE)
2. Mikäli työnantaja haluaa tehdä sopimuksen, palvelukoordinaattori kerää työnantajan perustiedot ja valmistelee kirjallisen sopimuksen. Sopimus lähetetään joko sähköpostitse tai postitse ja mukaan liitetään hinnasto. Samassa yhteydessä sovitaan työterveyshuollon jatkoyhteydenotosta.
3. Kun sopimus on saapunut allekirjoitettuna, palvelukoordinaattori kirjaa Lifecareen työnantajanumeron ja nimen, yhteystiedot, laskutusosoitteen, tilikauden ja tapaturmavakuutusyhtiön. Palvelukoordinaattori lisää työntekijät työntekijälistalle.
4. Palvelukoordinaattori selvittää vastuuhoitajan ja informoi vastuuhoitajaa uudesta asiakkaasta.