Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

 

LÄHTÖTIEDOT

Työterveyshuollon lainsäädäntö

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö

Työpaikkaselvitys, työpaikan altisteet

Sopimus työterveyshuollon järjestämisestä

Työterveyshuoltotoiminnan tarpeet, tavoitteet, yhteistyön keinot ja arviointi

 

TAVOITE

Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen, työpaikan tarpeet, odotukset ja työterveyshuollon resurssit huomioiva toimintasuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain. 

 

VAIHEET

 1. Työpaikan altisteista ja työolosuhteiden lakisääteisestä työterveyshuollosta tiedottaminen sekä tarpeista ja odotuksista keskusteleminen

2. Työterveyshuollon sisällöstä sopiminen

3. Toimintasuunnitelman kirjaaminen

4. Toimintasuunnitelman läpikäyminen työpaikalle nimetyn lääkärin kanssa

5. Toimintasuunnitelman lähettäminen työpaikalle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi

6. Hyväksytyn ja allekirjoitetun toimintasuunnitelman tallettaminen tietojärjestelmään

7. Tilastointi ja laskutus